Projekt społeczny

Kościół
wolny od polityki

Najważniejsze zagadnienia poruszone na II Forum Obecni w Kościele!

Artykuły prelegentów Forum: Rolando Iberico Ruiz, Julieann Moran, Karlies Abmeier, Anna Salter, Jacek Prusak SJ i Jean Marc Sauvé.

Przegląd najważniejszych tematów poruszonych podczas konferencji.

Unikatowe spojrzenie na przyszłość Kościoła w kontekście synodalności, walki z pedofilią i ochrony praw osób świeckich we wspólnocie wiary.

Pierwsze wrażenia

Bardzo zachęcamy do udostępniania relacji z Forum w social mediach.

NOWY SPOT

EPIZOD XX — "Krok dwudziesty"

NOWY NUMER

Nasz Tygodnik nr 25 / 15.12.23

KONKURS

Nagroda Ci się marzy? Czekamy do 21.10.23!

OŚWIADCZENIE

Wobec narastającej agresji w kampanii wyborczej 2023.

GLOSA

„Vademecum wyborcze katolika” — glosa krytyczna.

ULOTKI

Pomagaj w akcji! Pobierz i rozpowszechniaj ulotki.

Wobec narastającej agresji w kampanii wyborczej 2023

Zapraszamy do udziału w projekcie społecznym „Kościół wolny od polityki” każdego, kto pragnie podobnie jak my, aby złe praktyki i obyczaje w relacjach państwo — Kościół — polityka przestały być zmorą polskiej codzienności.
Konstytucja gwarantuje w Polsce autonomię Kościoła i państwa. Jednak w naszym kraju przez ostatnie lata bardzo dużo zrobiono, aby zepsuć to mądre rozstrzygnięcie Konstytucji. Dlatego jestem za tym, aby Kościół był wolny od polityki.
prof. Andrzej Zoll
Kościół nie może oczekiwać, że państwo podporządkuje się jego doktrynie. Odrębność władzy świeckiej i religijnej chroni równość wszystkich obywateli, dlatego popieram projekt społeczny "Kościół wolny od polityki".
Anna Maria Rizzo
Politycy i duchowni mieli dość czasu, aby uporządkować praktykę i obyczaje bieżących relacji między państwem i Kościołem w Polsce, lecz jak dotąd tego nie zrobili. Teraz musimy tego od nich konsekwentnie i skutecznie wymagać.
o. Paweł Gużyński OP

Jak dołączyć do projektu?

Oglądaj nasze spoty

Dzięki naszemu serialowi pt.: "20 kroków", dowiesz się, dlaczego autonomia władzy świeckiej i religijnej jest ważna oraz dobra dla wszystkich.

Zrób zdjęcie z plakatem

Wysyłajcie nam swoje zdjęcia z plakatem projektu. Wspierajcie naszą akcję konkretnie i osobiście. My zadbamy, aby było Was widać!

Nagrywaj rolki

Nagrywajcie rolki z opiniami na tematy, które poruszamy w projekcie. To Wasze głosy powinny nadawać ton debacie publicznej o relacjach państwa i Kościoła.

Bądź aktywny w sieci

Śledź nasze media — YouTube, Tik-Tok, Twitter, Facebook, Instagram, aby dyskutować, lajkować i udostępniać posty dotyczące tematu kampanii.

Spotkajmy się online

Autorzy i eksperci projektu czekają na Wasze zaproszenie. Skrzyknij 10 osób, które chcą wziąć udział w spotkaniu online i skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Weź udział w konkursie

Jesteś spostrzegawczy i masz zdolności plastyczne? Zapraszamy Cię do udziału w konkursie dla rysowników. Opowiedz za pomocą obrazu, co realnie dzieje się w relacjach między państwem i Kościołem.

Sojusz ołtarza z tronem zawsze źle się kończy. Na jego początku wizerunkowo wydaje się, że wszyscy zyskują — tron jest poświęcony, ołtarz jest bogaty, ale siła Ewangelii jest systematycznie zabijana.
Piotr Lubieniecki
Mam dość tego, że polski Episkopat, zamiast bronić wartości ewangelicznych, wpisuje się w polityczną rozgrywkę prowadzącą do pogłębiania społecznych podziałów, agresji, niezrozumienia i nienawiści.
Olga Kalinowska
Obserwuję, jak pogłębia się niezdrowa zależność pomiędzy światem polityki i Kościołem. Nawet jeśli jestem tylko kroplą w morzu, to krople drążą skałę, więc chcę być częścią uzdrawiających zmian w Kościele.
Małgorzata Imiolczyk
Popieram akcję "Kościół wolny od polityki" ponieważ mam na względzie dobro Kościoła, którego jestem częścią. Przesadne zaangażowanie polityczne hierarchów czyni szkodę naszej wspólnocie, wprowadzając do jej wnętrza podziały.
Jakub Stępień
Popieram akcję "Kościół wolny od polityki", ponieważ wierzę, że misją Kościoła jest doprowadzenie człowieka do zbawienia, a nie zakulisowe wpływanie na stanowienie prawa świeckiego w państwie.
Mikołaj, katolik z Bielska-Białej

PODZIEL SIĘ OPINIĄ

Wyślij nam swoją krótką opinię o problemie uwikłania Kościoła w bieżącą politykę lub głos poparcia dla naszej akcji.

Serial o zdrowych zasadach w relacjach państwo — Kościół — polityka

20 kroków

Odtwórz wideo

Nasz Tygodnik, materiały promocyjne i KONKURS!

Pobierz bezpłatnie gazetkę i materiały promocyjne naszego projektu albo weź udział w konkursie dla rysowników. W ten sposób możesz skutecznie wesprzeć naszą akcję.

Tygodnik i promocjaKonkurs

Najpierw był raport

Grupa robocza Relacje Państwo — Kościół, działająca w ramach Kongresu Katoliczek i Katolików, rozpoczęła swoje prace od sporządzenia raportu o stanie relacji państwo — Kościół w Polsce. Zawiera on wyniki badań i analiz prawnych, społecznych i teologicznych, które dotyczyły bieżących stosunków państwa i Kościoła w Polsce A.D. 2022, w ich codziennym praktycznym kształcie.

Autorami Raportu są: Wiktor Antolak, Barbara Balicka, Paweł Gużyński OP, Małgorzata Imiolczyk, Paweł Kuglarz, Michał Leśniak, Marcin Maj, Anna Maria Rizzo, Andrzej Wielowieyski, Andrzej Zoll  i Fryderyk Zoll.

Potem ogłosiliśmy postulat

Podczas Forum OBECNI W KOŚCIELE, które odbyło się w dniach 22 – 23 października 2022 w Łodzi, Kongres Katoliczek i Katolików ogłosił swoje postulaty. Jest ich dziesięć i dotyczą tych obszarów życia wspólnoty Kościoła w Polsce, które w naszej opinii potrzebują szczególnie pilnych reform.

Postulaty skierowane są przede wszystkim do polskich biskupów i zawierają propozycje konkretnych działań, które naszym zdaniem trzeba konieczne podjąć, aby zapewnić Kościołowi w Polsce jakąkolwiek pozytywną przyszłość.

Teraz jest także stanowisko

Obecnie świadomość prywatnego i publicznego znaczenia takich wartości, jak: osobista cześć, wolność sumienia i religii oraz wolność wyrażania swoich poglądów jest wśród ludzi powszechna co najmniej na poziomie intuicji.

Z tego samego powodu co wartości wspomniane powyżej, również uczucia religijne mogą podlegać ochronie prawnej. Jednak  takie zabezpieczenie nigdy nie powinno stawać się orężem w walce politycznej.

Projekt społecznej mocy "Kościół wolny od polityki"

Weź udział w akcji
razem z nami

Scroll to Top